מיסוי בינלאומי ותושבות היחיד – השפעת הקורונה

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מחילת חובות וחובות אבודים לאור משבר הקורונה

עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

מצגת (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קיזוזי הפסדים וזיכוי ממס זר

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ייצוג לקוחות עם הכנסות מחו”ל

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מחירי העברה בעסקה בינלאומית

רו"ח ג'ורדן סטוטלנד

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

וובינר: מענק סיוע לעצמאים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיפי 3(ט), 3(י) ו- 3(ט1) לפקודה – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק איסור הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

אודיו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

המדריך המלא לאמנות מס ו – MLI

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 133