היבטי מיסוי של ישראלים המפיקים הכנסות בחו”ל

עו"ד ורו"ח גיא חן

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירה מקיפה של המענקים לעסקים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כניסה ויציאה של שותפים ובעלי מניות בעסק – היבטי מס

עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

וידאו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הממשק בין חוק מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסה

עו"ד טל בן משה

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי השקעות נדל”ן מחוץ לישראל

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ניהול הליכים משפטיים בדיני עבודה ובדיני המס

עו"ד רם גמליאל, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) סלי אילון

אודיו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות “בתי קפה” לעצמאים

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פעילות נוסטרו בשוק ההון

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק עידוד השקעות הון

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 140