זיכויים ממס ונקודות זיכוי

עו"ד ורו"ח גלעד מירום

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי עובדים שכירים – טובות הנאה, זקיפת שווי, מיסוי רכבים וכו’

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הכנסה חייבת, מקורות ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה ושיעורי המס

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

רפורמת המס החדשה בארה”ב – השלכות על תאגידים

עו"ד אילן בן אלי

מצגת (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכויים ממס ונקודות זיכוי – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) גלעד מירום

מצגת (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי שותפויות ותאגידים שקופים

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי יתרות חובה של בעלי שליטה – סעיף 3(ט1) לפקודה – דוגמאות, תרגולים ופרקטיקה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי שותפויות ותאגידים שקופים

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הכנסה חייבת, מקורות ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה ושיעורי המס

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

מצגת (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק עידוד השקעות הון – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 155