הוצאות עודפות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

תמ”א 38 ופינוי בינוי – היבטי מיסוי

עו"ד ורו"ח סלי אילון

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

אופציות במקרקעין ועסקאות קומבינציה – מס שבח, מס רכישה ומס הכנסה

עו"ד ורו"ח סלי אילון

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאה כרוכה בייצור הכנסה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מיסוי של ישראלים המפיקים הכנסות בחו”ל

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

אמנות מס – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס הוראות ניהול ספרים

רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל, עו"ד קובי כהן

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי בגין נטול יכולת

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 127