הכנסות עם שיעורי מס מיוחדים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא לדיני המס ופקודת מס הכנסה – מקורות ההכנסה, הגדרות, הוני או פירותי ועוד

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

מצגת (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

כללי המיסוי במשיכות מקופות גמל, ביטוח מנהלים ופנסיה

עו"ד ירון שמיר

מצגת (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי בפרישה (תיקון 190) – בחירת החלופה הרלוונטית וקיבוע זכויות בטופס 161ד

גב' ענת קלדרון

מצגת (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

היוון קצבאות – הסבר וסקירה מקיפה מבחינת כדאיות ומבחינת מיסוי

עו"ד ירון שמיר

מצגת (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מקורות הכנסה, מקום הפקת ההכנסה וסוגיית התושבות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי פיטורין ופרישה של עובדים שכירים

עו"ד ירון שמיר

מצגת (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פטור ממס הכנסה לנכה והטבות לנטול יכולת

עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני

מצגת (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הגדרות בסיסיות במיסוי היחיד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מתקדם בדיני עבודה

עו"ד רבקה מקובר, עו"ד אסף מסדה

אודיו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 112