סדנת תכנוני מס ופרקטיקה במיסוי בינלאומי – ברמת היחיד

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פחת והפחתות – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) שלומי לזר

וידאו (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מאחורי הקלעים בהליכי השומה

עו"ד קובי כהן

וידאו (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מריבית – לבעלי הכנסות נמוכות ומבוגרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

דרכי התמודדות עם חובות מס

עו"ד קובי כהן

אודיו (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

דיבידנד כפוי, חברה משפחתית וחברת בית

עו"ד (רו"ח) גיא בר און

וידאו (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

תשלומי מעביד לקופות גמל ולקרן השתלמות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

אסטרטגיית ניהול המשא ומתן עם רשויות המס

עו"ד קובי כהן

אודיו (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי בחישוב מאוחד בעד בן הזוג

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 18 – תשלומים לבעל שליטה, תשלומי שכר וסוציאליות ועוד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 109