קיזוזי הפסדים – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטים פליליים במס הכנסה

עו"ד (רו"ח) סלי אילון

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הפרקטיקה של ערעורי המס

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מועד ארוע המס והוני או פירותי – עדכוני פסיקה ופרקטיקה

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים ומיסים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

דיוני שומה והליכי שומה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים ומיסים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה השגה וערעור בפקודת מס הכנסה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

החוק לצמצום שימוש במזומן

עו"ד ורו"ח סלי אילון

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטים פליליים במס הכנסה

עו"ד (רו"ח) סלי אילון

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 145