קורס עבירות מס

עו"ד עמית בר-טוב, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד אורי גולדמן

אודיו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הערכת שווי חברות

רו"ח זוהר אברהם

אודיו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי וזיכויים ממס – מבוא

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מיסוי אמריקאי של ישראלים המשקיעים בארה”ב

רו"ח אלון אהרונוף

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

החוק לצמצום השימוש במזומן

עו"ד אורי גולדמן

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הקמת חברות זרות ופתיחת חשבונות בנק בחו”ל

עו"ד עדי בר

אודיו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מגמות בפסיקה בדיני המס

עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

אופציות לעובדים – היבטי מס

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס עבירות מס

עו"ד עמית בר-טוב, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד אורי גולדמן

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 122