מגמות בפסיקה בדיני המס

עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עמותות וחל”צים – היבטי מיסוי

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קנסות, הליכי כופר, קנסות מנהליים וגילוי מרצון – סקירה מקיפה

עו"ד עמית בר-טוב

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עמותות וחל”צים – היבטי מיסוי

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עמותות וחל”צים – היבטי מע”מ, מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא והגדרות בחוק מע”מ – הטלת המס, מקום העסקה, החייב בתשלום המס ומועד החיוב במע”מ

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מס ערך מוסף

עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד קרן מרציאנו

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מס ערך מוסף

עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד טל בן משה

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס עסקאות במקרקעין – סוגיות מתקדמות

עו"ד טל בן משה, עו"ד שחר פטל, עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 15