מיסוי פעילות נוסטרו בשוק ההון

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מס ערך מוסף

עו"ד ורו"ח סלי אילון

וידאו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה ודיוני שומה – מס הכנסה ומע”מ

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה ודיוני שומה – מס הכנסה ומע”מ

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

וידאו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה, דיוני שומות וטיפים מהפרקטיקה – מס הכנסה ומע”מ

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

מצגת (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מסחריות

עו"ד קרן מרציאנו

אודיו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מסחריות

עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא והגדרות בחוק מס ערך מוסף

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מסחריות

עו"ד קרן מרציאנו

מצגת (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירת עבירות המס וההליכים הפליליים בפקודת מס הכנסה, חוק מע”מ וחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד עמית בר-טוב

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 19