היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד (רו"ח) סלי אילון

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד (רו"ח) סלי אילון

וידאו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי הפרוצדורה במע”מ

עו"ד קרן מרציאנו

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס תשומות

עו"ד טל בן משה

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא והגדרות חשובות בחוק מס ערך מוסף

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עסקאות פטורות ממע”מ ועסקאות בשיעור אפס

ד"ר אריה לייבוביץ, עו"ד

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מס ערך מוסף

עו"ד (רו"ח) גיא חן, ד"ר אריה לייבוביץ, עו"ד, עו"ד טל בן משה, עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עסקאות אקראי – היבטי מיסוי

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

אודיו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עסקאות אקראי – היבטי מיסוי

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

וידאו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטים פליליים בדיני המס

עו"ד משה גבע

אודיו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 22