קורס מס ערך מוסף

עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מס ערך מוסף

עו"ד ורו"ח סלי אילון

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד קרן מרציאנו

אודיו (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד קרן מרציאנו

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עסקאות פינוי-בינוי – היבטי מיסוי

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פעילות נוסטרו בשוק ההון

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

אודיו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פעילות נוסטרו בשוק ההון

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

וידאו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פעילות נוסטרו בשוק ההון

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מס ערך מוסף

עו"ד ורו"ח סלי אילון

וידאו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 20