היבטי מע”מ בעסקאות מסחריות

עו"ד קרן מרציאנו

מצגת (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירת עבירות המס וההליכים הפליליים בפקודת מס הכנסה, חוק מע”מ וחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד עמית בר-טוב

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי הפרוצדורה והשומה במע”מ

עו"ד קרן מרציאנו

אודיו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס תשומות

עו"ד קרן מרציאנו

אודיו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מע”מ בשיעור אפס ופטורים ממע”מ

עו"ד (רו"ח) ממאורי עמפלי

אודיו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא והגדרות בחוק מע”מ

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי הפרוצדורה והשומה במע”מ

עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס תשומות

עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מע”מ בשיעור אפס ופטורים ממע”מ

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: מס ערך מוסף וחוק המזומן

עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד אורי גולדמן

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 18