קורס מס ערך מוסף

עו"ד (רו"ח) גיא חן, ד"ר אריה לייבוביץ,עו"ד, עו"ד טל בן משה, עו"ד קרן מרציאנו

אודיו (נובמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי הפרוצדורה במע”מ – תקנות הרישום, דיווחים, הליכי שומה, הליכי גביה ועונשין

עו"ד קרן מרציאנו

אודיו (נובמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי הפרוצדורה במע”מ – תקנות הרישום, דיווחים, הליכי שומה, הליכי גביה ועונשין

עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (נובמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס תשומות – המדריך המלא

עו"ד טל בן משה

אודיו (אוקטובר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס תשומות – המדריך המלא

עו"ד טל בן משה

וידאו (אוקטובר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עסקאות פטורות ממע”מ ועסקאות בשיעור אפס – המדריך המלא

ד"ר אריה לייבוביץ, עו"ד

אודיו (אוקטובר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עסקאות פטורות ממע”מ ועסקאות בשיעור אפס – המדריך המלא

ד"ר אריה לייבוביץ, עו"ד

וידאו (אוקטובר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק מע”מ – הגדרות חשובות, הטלת המס, מחיר העסקה, מקום העסקה, החייב במע”מ ומועד החיוב במע”מ

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (ספטמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק מע”מ – הגדרות חשובות, הטלת המס, מחיר העסקה, מקום העסקה, החייב במע”מ ומועד החיוב במע”מ

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (ספטמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטים פליליים בדיני המס

עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 24