קורס עריכת דיונים עם רשויות המס

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד קובי כהן, עו"ד (רו"ח) תהילה ששון, עו"ד טל בן משה

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

היערכות במיסים לסוף שנת 2019

עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

מצגת (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס עריכת דיונים עם רשויות המס

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד קובי כהן, עו"ד (רו"ח) תהילה ששון, עו"ד טל בן משה

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מגמות בפסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מגמות בפסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מגמות בפסיקה בדיני המס

עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עמותות וחל”צים – היבטי מיסוי

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קנסות, הליכי כופר, קנסות מנהליים וגילוי מרצון – סקירה מקיפה

עו"ד עמית בר-טוב

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 16