מיסוי מכירת דירות מגורים

עו"ד טל בן משה

מצגת (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד שי ארז, עו"ד (רו"ח) סיימון יניב, עו"ד טל בן משה

אודיו (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מס רכישה – המדריך המלא

עו"ד טל בן משה

אודיו (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מס רכישה – המדריך המלא

עו"ד טל בן-משה

וידאו (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

אודיו (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי מקרקעין – הליכי שומה וטיפים מהפרקטיקה

עו"ד טל בן משה

מצגת (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הניכויים והפחת בחישוב מס השבח

עו"ד שי ארז

אודיו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות בסיס בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הניכויים והפחת בחישוב מס השבח

עו"ד שי ארז

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 8