קורס מס ערך מוסף

עו"ד ורו"ח סלי אילון

וידאו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה ודיוני שומה – מס הכנסה ומע”מ

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה ודיוני שומה – מס הכנסה ומע”מ

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

וידאו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מסחריות

עו"ד קרן מרציאנו

אודיו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מסחריות

עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא והגדרות בחוק מס ערך מוסף

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מסחריות

עו"ד קרן מרציאנו

מצגת (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי הפרוצדורה והשומה במע”מ

עו"ד קרן מרציאנו

אודיו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס תשומות

עו"ד קרן מרציאנו

אודיו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מע”מ בשיעור אפס ופטורים ממע”מ

עו"ד (רו"ח) ממאורי עמפלי

אודיו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 10