כנס: מס ערך מוסף – סוגיות במישור האזרחי והפלילי

עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: היערכות לסוף שנה ועדכוני פסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

אודיו (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: סוגיות במס ערך מוסף

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד קרן מרציאנו

אודיו (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: מס ערך מוסף – סוגיות במישור האזרחי והפלילי

עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד ורו"ח סלי אילון

וידאו (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: היערכות לסוף שנה ועדכוני פסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

וידאו (אוקטובר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: סוגיות במס ערך מוסף

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (אוקטובר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאת וקבלת חשבונית מס כדין – ארגז כלים ואמצעי זהירות

עו"ד קרן מרציאנו

מצגת (אוקטובר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מס ערך מוסף

עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מס ערך מוסף

עו"ד ורו"ח סלי אילון

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד קרן מרציאנו

אודיו (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 11