הליכי הפרוצדורה במע”מ

עו"ד קרן מרציאנו

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס תשומות

עו"ד טל בן משה

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא והגדרות חשובות בחוק מס ערך מוסף

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עסקאות פטורות ממע”מ ועסקאות בשיעור אפס

ד"ר אריה לייבוביץ, עו"ד

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני פסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

אודיו (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני פסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

וידאו (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מע”מ בשיעור אפס ופטורים ממע”מ

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות בניירות ערך

עו"ד קרן מרציאנו

מצגת (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: מס ערך מוסף – סוגיות במישור האזרחי והפלילי

עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: היערכות לסוף שנה ועדכוני פסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

אודיו (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 11