סוגיות מהפרקטיקה בחוק מס ערך מוסף

עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (יולי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד טל בן משה

וידאו (יולי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות מהפרקטיקה בחוק מס ערך מוסף

עו"ד קרן מרציאנו

מצגת (יולי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות בניירות ערך

עו"ד קרן מרציאנו

אודיו (יולי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות בניירות ערך

עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד טל בן משה

מצגת (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מע”מ בשיעור אפס ופטורים ממע”מ

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מע”מ בשיעור אפס ופטורים ממע”מ

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי הפרוצדורה במע”מ

עו"ד קרן מרציאנו

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס תשומות

עו"ד טל בן משה

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 12