מע”מ בשיעור אפס ופטורים ממע”מ

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: מס ערך מוסף וחוק המזומן

עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד אורי גולדמן

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא והגדרות בחוק מע”מ

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

תמ”א 38 ופינוי בינוי – היבטי מיסוי

עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

אופציות במקרקעין ועסקאות קומבינציה – היבטי מיסוי

עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עבירות מס בחוק מע”מ

עו"ד אורי גולדמן

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מע”מ בשיעור אפס ופטורים ממע”מ – סקירת הוראות החוק והתקנות

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

תמ”א 38 ופינוי בינוי – היבטי מיסוי

עו"ד ורו"ח סלי אילון

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

אופציות במקרקעין ועסקאות קומבינציה – היבטי מיסוי

עו"ד ורו"ח סלי אילון

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס תשומות – המדריך המלא

עו"ד קרן מרציאנו

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!