מע”מ בשיעור אפס ופטורים ממע”מ

עו"ד (רו"ח) ממאורי עמפלי

אודיו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא והגדרות בחוק מע”מ

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי הפרוצדורה והשומה במע”מ

עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס תשומות

עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מע”מ בשיעור אפס ופטורים ממע”מ

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: מס ערך מוסף וחוק המזומן

עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד אורי גולדמן

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא והגדרות בחוק מע”מ

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

תמ”א 38 ופינוי בינוי – היבטי מיסוי

עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

אופציות במקרקעין ועסקאות קומבינציה – היבטי מיסוי

עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עבירות מס בחוק מע”מ

עו"ד אורי גולדמן

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!