היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

רו"ח סלי אילון

מצגת (דצמבר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

מע”מ בשיעור אפס ופטור ממע”מ

עו"ד שי ארז

אודיו (דצמבר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

מע”מ בשיעור אפס ופטור ממע”מ

עו"ד שי ארז

וידאו (נובמבר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

מע”מ בשיעור אפס ופטור ממע”מ

עו"ד שי ארז

מצגת (נובמבר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

אסטרטגיית ניהול המשא ומתן עם רשויות המס

עו"ד ורו"ח רמי אריה

אודיו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

אסטרטגיית ניהול המשא ומתן עם רשויות המס

עו"ד ורו"ח רמי אריה

וידאו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מס ערך מוסף

רו"ח סלי אילון

מצגת (2015)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מס ערך מוסף

רו"ח סלי אילון

וידאו (2015)

למנויים בתשלום בלבד!

1 7 8 9