הניכויים והפחת בחישוב מס השבח

עו"ד שי ארז

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות בסיס בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סדנת חישובי מס שבח – דירות מגורים

עו"ד אייל מידני

אודיו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הסכמי תמ”א 38 ופינוי-בינוי – התנגשות האינטרסים בין הדיירים לבין היזמים והקבלן

עו"ד שחר פטל

מצגת (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סדנת חישובי מס שבח – דירות מגורים

עו"ד אייל מידני

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי תמ”א בעיריית תל-אביב – תוכנית הרובעים – ייצוג יזמים ודיירים

עו"ד שחר פטל

מצגת (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

תמ”א 38 ופינוי בינוי – היבטי מיסוי

עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

אופציות במקרקעין ועסקאות קומבינציה – היבטי מיסוי

עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד טל בן משה

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 30