הניכויים והפחת בחישוב מס השבח

עו"ד שי ארז

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

אישור מייצג לבנק למשכנתאות והליכי קבלת משכנתא – טיפים מהפרקטיקה

מר בארי גורטלר הר-טוב

מצגת (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות בסיס בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי השכרת נכסי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

ןידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס מיסוי מקרקעין – מתנות, ירושות ומכירת דירות מגורים

עו"ד מאיה כרמי, עו"ד טל בן משה

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס מיסוי השכרת נכסי מקרקעין ותכנוני מס

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הסכמי תמ”א 38 ופינוי-בינוי – התנגשות האינטרסים בין הדיירים לבין היזמים והקבלן

עו"ד שחר פטל

מצגת (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מיסוי בהליכי תמ”א 38 ופינוי בינוי – הפרקטיקה

עו"ד טל בן משה

מצגת (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי תמ”א בעיריית תל-אביב – תוכנית הרובעים – ייצוג יזמים ודיירים

עו"ד שחר פטל

מצגת (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 28