קורס עסקאות במקרקעין – סוגיות מתקדמות

עו"ד טל בן משה, עו"ד שחר פטל, עו"ד ורו"ח סלי אילון

וידאו (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי השקעות נדל”ן של ישראלים מחוץ לישראל

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הניכויים והפחת בחישוב מס השבח

עו"ד שי ארז

מצגת (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מס רכישה – המדריך המלא

עו"ד טל בן משה

מצגת (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק מיסוי מקרקעין – הבסיס, ההגדרות, מבוא, הטלת המס, שווי מכירה ורכישה ועוד

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי בינלאומי

עו"ד(רו"ח) יניב סיימון, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי בינלאומי

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

רכישת דירות מגורים מקבוצות רכישה ובמחיר למשתכן

עו"ד שחר פטל

אודיו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

רכישת דירות מגורים מקבוצות רכישה ובמחיר למשתכן

עו"ד שחר פטל

וידאו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

רכישת דירות מגורים מיזם וקבלן

עו"ד שחר פטל

אודיו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 25