היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד (רו"ח) סלי אילון

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס סוגיות מתקדמות במקרקעין

עו"ד טל קדש, מר בארי גורטלר הר-טוב, עו"ד חיים פרטוש, עו"ד שחר פטל

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד (רו"ח) סלי אילון

וידאו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הסכמי מכר מקרקעין – הפרקטיקה

עו"ד שחר פטל

אודיו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

דיני התכנון והבניה – סקירה בסיסית וסוגיות חשובות מהפרקטיקה

עו"ד חיים פרטוש

אודיו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הסכמי מכר מקרקעין – הפרקטיקה

עו"ד שחר פטל

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

התפר שבין פקודת מס הכנסה לחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד טל בן משה

אודיו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי קבלת משכנתא וייעוץ משכנתאות – הפרקטיקה

מר בארי גורטלר הר-טוב

אודיו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הפחתת חיובי ארנונה עירונית

עו"ד טל קדש

אודיו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

התפר שבין פקודת מס הכנסה לחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד טל בן משה

וידאו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 36