קורס מיסוי מקרקעין

עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי מקרקעין

עו"ד ורו"ח סלי אילון

וידאו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי מקרקעין

עו"ד ורו"ח סלי אילון

מצגת (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד דנה הלר

אודיו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

אודיו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד דנה הלר

וידאו (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

וידאו (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד דנה הלר

מצגת (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

מצגת (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות מהפרקטיקה במיסוי מקרקעין

עו"ד מאיה כרמי

אודיו (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 35