קורס הוראות ניהול ספרים

רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל, עו"ד קובי כהן

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס הוראות ניהול ספרים

רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל, עו"ד קובי כהן

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס הוראות ניהול ספרים

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

החוק לצמצום השימוש במזומן

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות מיסוי בעלי מקצועות חופשיים

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

אודיו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות מיסוי בעלי מקצועות חופשיים

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

וידאו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הוראות ניהול ספרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות מיסוי בעלי מקצועות חופשיים

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

מצגת (דצמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

פסילת ספרים – עילות, סעדים וסנקציות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס הוראות ניהול ספרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (פברואר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!