קורס ביטוח לאומי למייצגים

עו"ד יגאל אלקובי

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ביטוח לאומי למייצגים

עו"ד יגאל אלקובי

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס במקור

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הניכויים והפחת בחישוב מס השבח

עו"ד שי ארז

מצגת (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ניכוי הוצאות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ביקורת ניכויים במוסד לביטוח לאומי

עו"ד יגאל אלקובי

אודיו (דצמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

פחת והפחתות – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) שלומי לזר

מצגת (דצמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ביקורת ניכויים של המוסד לביטוח לאומי

עו"ד יגאל אלקובי

וידאו (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות בניכוי הוצאות – אי תחרות, תשלום פיצוי, משפטיות, הוצ’ לשכירים והקמת אתרי אינטרנט

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!