גביית דמי ביטוח לאומי ומס בריאות

עו"ד יגאל אלקובי

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק הביטוח הלאומי – מבוא

עו"ד יגאל אלקובי

אודיו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ביקורת ניכויים במוסד לביטוח לאומי

עו"ד יגאל אלקובי

אודיו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק הביטוח הלאומי – מבוא

עו"ד יגאל אלקובי

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ביקורת ניכויים במוסד לביטוח לאומי

עו"ד יגאל אלקובי

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ביטוח לאומי למייצגים

עו"ד יגאל אלקובי

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ביטוח לאומי למייצגים

עו"ד יגאל אלקובי

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס במקור

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הניכויים והפחת בחישוב מס השבח

עו"ד שי ארז

מצגת (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!