ניכוי הוצאות “בתי קפה” לעצמאים

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

תשלומים לבעל שליטה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות לא חוקיות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות השתלמות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאה כרוכה בייצור הכנסה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פחת והפחתות – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) שלומי לזר

אודיו (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פחת והפחתות – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) שלומי לזר

וידאו (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

תשלומי מעביד לקופות גמל ולקרן השתלמות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 18 – תשלומים לבעל שליטה, תשלומי שכר וסוציאליות ועוד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 8