הוצאה כרוכה בייצור הכנסה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פחת והפחתות – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) שלומי לזר

אודיו (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פחת והפחתות – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) שלומי לזר

וידאו (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

תשלומי מעביד לקופות גמל ולקרן השתלמות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 18 – תשלומים לבעל שליטה, תשלומי שכר וסוציאליות ועוד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הגבלת שכר בתאגיד פיננסי

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הכרה בהוצאות נסיעה עסקית לחו”ל

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות מסוימות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות רכב

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 8