ניכוי הוצאות מסוימות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות רכב

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ניכוי הוצאות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פחת והפחתות – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) שלומי לזר

מצגת (דצמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ניכוי הוצאות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ניכוי הוצאות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות בניכוי הוצאות – אי תחרות, תשלום פיצוי, משפטיות, הוצ’ לשכירים והקמת אתרי אינטרנט

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאות טרום עסקיות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאות מעורבות והוצאות הכרוכות בייצור הכנסה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות – מבוא, אסמכתאות להתרת הוצאות והבחנה בין הוצאה הונית לפירותית

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 7