הוצאות עודפות – המדריך המלא

עו"ד ורו"ח גיא חן

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאות עודפות – המדריך המלא

עו"ד ורו"ח גיא חן

אודיו (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאות עודפות – המדריך המלא

עו"ד ורו"ח גיא חן

וידאו (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות בתי קפה לעצמאים

עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי

אודיו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות בתי קפה לעצמאים

עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי

וידאו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות “בתי קפה” לעצמאים

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

תשלומים לבעל שליטה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות לא חוקיות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות השתלמות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאה כרוכה בייצור הכנסה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 9