ניכוי מס במקור

עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

אודיו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס במקור

עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס במקור – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

מצגת (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חובת תשלום מקדמה לפי חוק מיסוי מקרקעין

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס במקור

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס במקור – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

מצגת (מרץ 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מה עושים כשלא מקבלים ניכוי מס במקור

עו"ד קובי כהן

מצגת (אפריל 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מה עושים כשלא מקבלים אישור ניכוי מס במקור

עו"ד קובי כהן

אודיו (אפריל 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מה עושים כשלא מקבלים אישור ניכוי מס במקור

עו"ד קובי כהן

וידאו (מרץ 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

אישורי ניכוי מס במקור

עו"ד קובי כהן

מצגת (פברואר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!