מחדר החקירות של רשות המיסים

עו"ד מאיר ארנפלד ועו"ד רמי תמם

וידאו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדר החקירות של רשות המיסים

עו"ד מאיר ארנפלד ועו"ד רמי תמם

אודיו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדר החקירות של רשות המיסים ולהב 433

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

מצגת (דצמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך גילוי מרצון – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

מצגת (אוגוסט 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך גילוי מרצון – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

וידאו (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי כופר ברשות המיסים

עו"ד עמית בר-טוב

אודיו (מרץ 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי כופר ברשות המיסים

עו"ד עמית בר-טוב

וידאו (מרץ 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי כופר ברשות המיסים – הלכה למעשה

עו"ד עמית בר-טוב

מצגת (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מאחורי הקלעים של העברות מידע לרשויות המס

עו"ד קובי כהן

אודיו (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מאחורי הקלעים של העברות מידע לרשויות המס

עו"ד קובי כהן

וידאו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 5