חוק איסור הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

אודיו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק איסור הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדר החקירות של רשות המיסים

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קנסות מנהליים, הליכי כופר וגילוי מרצון

עו"ד עמית בר-טוב

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירת עבירות המס והליכים פלילים

עו"ד עמית בר-טוב

אודיו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירת עבירות המס והליכים פלילים

עו"ד עמית בר-טוב

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מה בין חוק איסור הלבנת הון ופקודת מס הכנסה, וחובות מייצגים לפי חוק איסור הלבנת הון – הלכה למעשה

עו"ד אורי גולדמן

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירת עבירות המס וההליכים הפליליים בפקודת מס הכנסה, חוק מע”מ וחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד עמית בר-טוב

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדר החקירות של רשות המיסים ועשה ואל תעשה בעת ביקורת של רשויות המס בעסק

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עבירות מס בחוק מע”מ

עו"ד אורי גולדמן

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 6