מחדרי החקירות של רשות המיסים – עשה ואל תעשה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

מצגת (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדרי החקירות של רשות המיסים – עשה ואל תעשה

עו"ד אורי גולדמן

וידאו (מרץ 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: אחריות דירקטורים ואחריות מייצגים בדיני המס

עו"ד אלעד רשטיק, עו"ד אורי גולדמן

וידאו (מרץ 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס עבירות מס

עו"ד קרן זרקו זמיר, עו"ד משה גבע, עו"ד (רו"ח) סיימון יניב, עו"ד אורי גולדמן

אודיו (דצמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק איסור הלבנת הון – המדריך המלא

עו"ד אורי גולדמן

אודיו (דצמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חיפוש וחקירה בעסק ע”י רשויות המס – עשה ואל תעשה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

אודיו (דצמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

אחריות פלילית של מייצגים בעבירות מס וחקירות מייצגים

עו"ד קרן זרקו זמיר

אודיו (דצמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק איסור הלבנת הון – המדריך המלא

עו"ד אורי גולדמן

וידאו (דצמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חיפוש וחקירה בעסק ע”י רשויות המס – עשה ואל תעשה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

וידאו (דצמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירת עבירות המס בפקודת מס הכנסה, חוק מע”מ וחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד משה גבע

וידאו (דצמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 10