ניהול סיכוני אשראי

רו"ח בוקי ברגמן

וידאו (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול סיכוני אשראי לקוחות

רו"ח בוקי ברגמן

מצגת (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנית עסקית – זה לא רק אקסל

רו"ח אייל דרורי

מצגת (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניתוח דוחות מכירות בהיבט השיווקי

מר אסף שמש

מצגת (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

התנהלות נכונה מול הבנק

רו"ח אוריאל וקסלר

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא להסכמי מימון בנקאי לחברות

עו"ד רועי וינברגר

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

גיוס אשראי עסקי

מר מתי סניור – כלכלן

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא להסכמי מימון בנקאי לחברות

עו"ד רועי וינברגר

וידאו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא למימון בנקאי לחברות

עו"ד רועי וינברגר

מצגת (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

גיוס אשראי עסקי- הליך הבקשה מהקרנות והכנת תוכנית עסקית ומסמכי הבקשה

מר מתי סניור - כלכלן

מצגת (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 7