קורס מיסוי פרישה

עו"ד ירון שמיר, גב' ענת קלדרון

וידאו (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פיטורים כהלכה – המותר והאסור

מר בני קיויתי - יועץ מס

מצגת (אוגוסט 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

פיטורין כהלכה – המותר והאסור

בני קיויתי - יועץ מס

מצגת (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סיום יחסי עובד-מעביד – היבטי מיסוי ופנסיה

ענת קלדרון

מצגת (דצמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

פיטורים כהלכה – המותר והאסור

בני קיויתי - יועץ מס

מצגת (אוקטובר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

חופשה והפסקת עבודה – בהיבט הביטוח הלאומי

חיים חיטמן

מצגת (אוגוסט 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פנסיוני

עו"ד ירון שמיר

מצגת (יוני 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פנסיוני

עו"ד ירון שמיר

אודיו (אפריל 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס תכנון פרישה

עו"ד ירון שמיר

וידאו (אפריל 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך השימוע במגזר הפרטי

עו"ד ליאת בהר-כהן

אודיו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!