הליכי פיטורין ושימוע בהיבט דיני העבודה

עו"ד מיכל מסורי

וידאו (יולי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי פיטורין ושימוע בהיבט דיני העבודה

עו"ד מיכל מסורי

מצגת (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מילוי טופסי 161 והליכי פרישה וסיום העסקת עובדים

גב' ענת קלדרון

מצגת (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

פיטורין, שימוע וחל”ת בעידן הקורונה

עו"ד אסף מסדה

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

פיטורין, שימוע וחל”ת בעידן הקורונה

עו"ד אסף מסדה

וידאו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סיום יחסי עובד מעביד

עו"ד אסף מסדה

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סיום יחסי עובד מעביד

עו"ד אסף מסדה

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

היוון קצבאות

עו"ד ירון שמיר

אודיו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

משיכות מקופות הגמל, הביטוח והפנסיה – תכנון מס

עו"ד ירון שמיר

אודיו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פרישה וקיבוע זכויות

גב' ענת קלדרון

אודיו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 5