מיסוי פנסיוני

עו"ד ירון שמיר

אודיו (אפריל 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס תכנון פרישה

עו"ד ירון שמיר

וידאו (אפריל 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך השימוע במגזר הפרטי

עו"ד ליאת בהר-כהן

אודיו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך השימוע במגזר הפרטי

עו"ד ליאת בהר-כהן

וידאו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך השימוע במגזר הפרטי

עו"ד ליאת בהר-כהן

מצגת (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

חישוב פיצויי פיטורין

עו"ד ירון שמיר

אודיו (יולי 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

פיטורים והתפטרות

עו"ד ליאת בהר-כהן

מצגת (מאי 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך השימוע

עו"ד מיכל מסורי

סרטון

למנויים בתשלום בלבד!

מועד סיום יחסי עובד-מעביד

עו"ד מיכל מסורי

סרטון

למנויים בתשלום בלבד!

הליך פיטורים – לעשות את זה נכון

עו"ד רם גמליאל

וידאו

למנויים בתשלום בלבד!