תכנון פנסיוני ופיננסי – הלכה למעשה

מר מיקי קבליס

מצגת (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנון פנסיוני ופיננסי – הלכה למעשה

מר מיקי קבליס

אודיו (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי הכנסת עבודה ופנסיה במישור הבינלאומי

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

מצגת (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מיסוי בהכנה לפרישה וחיים בגיל השלישי

מר יורם לביאנט

אודיו (יוני 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנון פנסיוני ופיננסי – הלכה למעשה

מר מיקי קבליס

וידאו (אפריל 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: אופציות לעובדים ומיסוי הכנסת עבודה ופנסיה במישור הבינלאומי

עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

וידאו (אפריל 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מיסוי בהכנה לפרישה וחיים בגיל השלישי

מר יורם לביאנט

וידאו (מרץ 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס תכנון פרישה ופנסיה

מר אבי רוזנבאום

אודיו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים – קורונה (כולל מענקים לעמותות ומשיכת כספי פנסיה) – מעודכן ל- 7/3/21

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים – קורונה (כולל מענקים לעמותות ומשיכת כספי פנסיה) – מעודכן ל- 7/3/21

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 13