תכנון פרישה והיבטים פנסיונים

חן פרידמן

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

טופס 161ח וטופס 161י – הלכה למעשה

עו"ד ירון שמיר

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנון פרישה והיבטים פנסיוניים לבעלי שליטה ועובדים בכירים

חן פרידמן

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הפרשות לפנסיה – סוגיות מהפרקטיקה

גב' ענת קלדרון

אודיו (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

טופס 161ח וטופס 161י – הלכה למעשה

עו"ד ירון שמיר

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הפרשות לפנסיה – סוגיות מהפרקטיקה

גב' ענת קלדרון

וידאו (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

טופס 161ח וטופס 161י – הלכה למעשה

עו"ד ירון שמיר

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הפרשות לפנסיה – סוגיות ועדכונים מהפרקטיקה

גב' ענת קלדרון

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי הכנסת עבודה ופנסיה – במישור הבינלאומי

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי הכנסת עבודה ופנסיה – במישור הבינלאומי

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

וידאו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 11