מיסוי פנסיוני

עו"ד ירון שמיר

מצגת (יוני 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פנסיוני

עו"ד ירון שמיר

אודיו (אפריל 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס תכנון פרישה

עו"ד ירון שמיר

וידאו (אפריל 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

פנסיה ופרישה – מגמות חדשות

עו"ד ירון שמיר

אודיו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך השימוע במגזר הפרטי

עו"ד ליאת בהר-כהן

אודיו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

פנסיה ופרישה – מגמות חדשות

עו"ד ירון שמיר

וידאו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך השימוע במגזר הפרטי

עו"ד ליאת בהר-כהן

וידאו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

פנסיה ופרישה – מגמות חדשות

עו"ד ירון שמיר

מצגת (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פרישה

רו"ח אייל מנדלאוי

אודיו (מאי 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנון פרישה ופנסיה

ענת קלדרון

וידאו (2015)

למנויים בתשלום בלבד!