מענקי סיוע לעסקים – אומיקרון

רו"ח דין קריספין ורו"ח אפי לבקוביץ

אודיו (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקי סיוע לעסקים – אומיקרון

רו"ח דין קריספין ורו"ח אפי לבקוביץ

וידאו (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקי סיוע לעסקים – אומיקרון

רו"ח דין קריספין ורו"ח אפי לבקוביץ

מצגת (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

דמי בידוד לשכירים ולעצמאיים

עו"ד אפרת מרקוס

מצגת (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקי קורונה – עדכונים, השגות ועררים

רו"ח דין קריספין

אודיו (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקי קורונה – השגות ועררים

רו"ח אפי לבקוביץ, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

החלטות ועדות ערר קורונה

רו"ח אפי לבקוביץ

מצגת (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקי קורונה – השגות ועררים

רו"ח אפי לבקוביץ, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקי קורונה – עדכונים, השגות ועררים

רו"ח דין קריספין

וידאו (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים והיערכות להגשת דוחות 2020

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 8