מענקי קורונה – עדכונים, השגות ועררים

רו"ח דין קריספין

אודיו (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקי קורונה – השגות ועררים

רו"ח אפי לבקוביץ, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

החלטות ועדות ערר קורונה

רו"ח אפי לבקוביץ

מצגת (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקי קורונה – השגות ועררים

רו"ח אפי לבקוביץ, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקי קורונה – עדכונים, השגות ועררים

רו"ח דין קריספין

וידאו (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים והיערכות להגשת דוחות 2020

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים והיערכות להגשת דוחות 2020

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקים לעסקים – קורונה (מעודכן ליום 25/3/21)

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים – קורונה (כולל מענקים לעמותות ומשיכת כספי פנסיה) – מעודכן ל- 7/3/21

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים – קורונה (כולל מענקים לעמותות ומשיכת כספי פנסיה) – מעודכן ל- 7/3/21

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 8