עדכוני מענקים לעסקים קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים לעסקים קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוקטובר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים ומיסים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים ומיסים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קורונה – מענקי סיוע לעסקים (מצגת מקיפה)

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקים לעסקים (קורונה) – תוכנית הביטחון הכלכלי עד יוני 2021

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקים לעסקים – קורונה (מצגת מקיפה)

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקים לעסקים (קורונה) – תוכנית הביטחון הכלכלי עד יוני 2021

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקים דו-חודשיים לעסקים בעד השתתפות בהוצאות ומענק לעסק חדש

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירת מענקים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 5