מענקים לעסקים – קורונה (מעודכן ליום 25/3/21)

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים – קורונה (כולל מענקים לעמותות ומשיכת כספי פנסיה) – מעודכן ל- 7/3/21

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים – קורונה (כולל מענקים לעמותות ומשיכת כספי פנסיה) – מעודכן ל- 7/3/21

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

משיכת כספי פנסיה של עמית-עצמאי במצב אבטלה וקורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקים לעסקים ולעמותות – קורונה (מעודכן ליום 4/3/21)

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חלוקת כספי תמיכה למוסדות ציבור – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מענק פגיעה ממושכת ועדכוני מענקים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקים לעסקים – קורונה (מעודכן ליום 24/1/21)

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מענק פגיעה ממושכת

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מענק פגיעה ממושכת ועדכוני מענקים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 7