סקירת מענקים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקי סיוע דו-חודשיים לעצמאים ובעלי שליטה עד יוני 2021

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

החזרי מקדמות ינואר-פברואר, משיכות מקרנות השתלמות והקלות בביטוח לאומי

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מענק לכל אזרח (או “כמעט לכל אזרח”)

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

דיני עבודה ויחסי עבודה בעידן הקורונה

עו"ד רם גמליאל

אודיו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים לעסקים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

דיני עבודה ויחסי עבודה בעידן הקורונה

עו"ד רם גמליאל

וידאו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים לעסקים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירה מקיפה של המענקים לעסקים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!