קורונה – מענקי סיוע לעסקים (מעודכן ל- 7/1/21)

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

תשלום ימי בידוד – קורונה

עו"ד אסף מסדה

אודיו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

תשלום ימי בידוד – קורונה

עו"ד אסף מסדה

וידאו (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היערכות במיסים לסוף שנת המס

רו"ח מאורי עמפלי

מצגת (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מענק שימור עובדים ועדכוני מענקים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים – קורונה, ומענק שימור עובדים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מענק שימור עובדים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מענק שימור עובדים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקי סיוע לעסקים – קורונה (מעודכן ל- 9/11/20)

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד !

עדכוני מענקים לעסקים קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 6