זיכויים בחישוב מאוחד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי לחייל משוחרר

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי לעולים חדשים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי וזיכויים ממס – מבוא

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 9ד’ לפקודה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פטור ממס למלגות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פטורים ממס

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 9(5) לפקודה – פטור ממס לנכה ועיוור

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קיזוז הפסדים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 7