פטורים ממס

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 9(5) לפקודה – פטור ממס לנכה ועיוור

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קיזוז הפסדים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מריבית לבעלי הכנסות נמוכות ומבוגרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי דמי טיפול ודמי חבר

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי היחיד

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ביטוח אובדן כושר עבודה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכויים במישור היחיד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קרן השתלמות לעצמאיים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 6