מיסוי התא המשפחתי

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי שכירים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי הכנסות מהפקת חשמל סולארי

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי השכרת דירות מגורים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הכנסות עם שיעורי מס מיוחדים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מקורות הכנסה, מקום הפקת ההכנסה וסוגיית התושבות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הגדרות בסיסיות במיסוי היחיד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הוני או פירותי והמבחנים לקיומו של עסק

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פריסת הכנסות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קרן השתלמות לעצמאים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 5