פריסת הכנסות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קרן השתלמות לעצמאים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פטור ממס הכנסה למלגות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פטור ממס הכנסה לנכה ועיוור

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מריבית – לבעלי הכנסות נמוכות ומבוגרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי בחישוב מאוחד בעד בן הזוג

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי לעולה חדש

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי בגין ילדים ובמשפחה חד הורית

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי לחייל משוחרר

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי דמי טיפול ודמי חבר לארגון עובדים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!