שינויי מבנה בתאגידים – היבטי מס

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

מצגת (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

השקעות בשוק ההון ומטבעות דיגיטליים – היבטי מס

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

השקעות בשוק ההון ומטבעות דיגיטליים – היבטי מס

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חלק ה’2 לפקודה – שינויי מבנה – הלכה למעשה

רו"ח ענת ברקוביץ

מצגת (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי רווחי הון

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

השקעות בשוק ההון – היבטי מס

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (ספטמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

השקעות בשוק ההון – היבטי מס

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (ספטמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

השקעות בשוק ההון – היבטי מס

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (אוגוסט 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מכירת עסקים – היבטי מיסוי

עו"ד ורו"ח רמי אריה

אודיו (2015)

למנויים בתשלום בלבד!

מכירת עסקים – היבטי מיסוי

עו"ד ורו"ח רמי אריה

וידאו (2015)

למנויים בתשלום בלבד!