אמנות מס – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא למיסוי בינלאומי

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

אמנות מס – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא למיסוי בינלאומי

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא למיסוי בינלאומי – סוגיית התושבות (יחידים ותאגידים) ומקום הפקת ההכנסה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

מצגת (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ביטוח לאומי – גמלאות וסוגיות מיוחדות

עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני, עו"ד יגאל אלקובי

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי בינלאומי

עו"ד(רו"ח) יניב סיימון, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי בינלאומי

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סדנת תכנוני מס ופרקטיקה במיסוי בינלאומי – ברמת היחיד

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ביטוח לאומי – גביה ממעבידים, עובדים “מיוחדים”, תושבות, ביטוח בריאות, הכנסות מחו”ל, מייצגים וכו’

רו"ח עמיר ארנטל

אודיו (אוגוסט 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 6